Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Predstavenie spoločnosti


Prevádzka na nakladanie s odpadmi spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o., sa nachádza v Trenčianskom kraji, okrese Bánovce nad Bebravou, v katastrálnom území obce Dežerice, cca 700 m juhozápadne od zastavaného územia obce Dežerice, cca 800 m severovýchodne od zastavaného územia obce Ruskovce a 3,5 km od mesta Bánovce nad Bebravou.
Existujúci areál je situovaný vedľa cesty II/572 na pravej strane v smere Trenčín – Bánovce nad Bebravou. Príjazd do existujúceho areálu je z cesty III. triedy č. 05026 v smere Dežerice – Ruskovce po ľavej strane, tesne za odbočením z cesty II/572 a spevnenou cestou až do areálu prevádzky. Vzdialenosť od štátnej cesty je cca 300 m.