Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Stručná história


Súčasné zariadenia na nakladanie s odpadmi umiestnené v prevádzke spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o. v Dežericiach, vznikli postupným vývojom z pôvodnej skládky odpadov prevádzkovanej od roku 1968. Prevádza skládky bola v roku 2009 zakázaná z dôvodu nesplnenia ekologických podmienok. 
Historicky sa v areáli zabezpečovalo skládkovanie odpadov, spracovanie ortuťového odpadu ( žiarivky, výbojky a pod.), spracovanie elektroodpadu (televízory, chladničky, káble, plošné spoje, a pod.), separácia kovov, drvenie zbytkového odpadu a príprava alternatívneho paliva pre cementárne, spracovanie chemického odpadu, triedenie a lisovanie separovaného odpadu z obcí, spracovanie minerálnych olejov a ich emulzií.