Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Doprava odpadov

 
Spoločnosť Dežerická EKO, s.r.o. ako dopravca zabezpečuje dopravu odpadov, ktorú vykonáva v rámci vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, čo predstavuje zber a prepravu odpadov z miesta ich pôvodu alebo sústreďovania do miesta ich konečného zneškodnenia (skládky odpadov, zberný dvor, prekladacie stanice a pod.).
Dopravná činnosť spoločnosti sa týka najmä prepravy veľkoobjemovými kontajnermi s objemom od 3 m3 do 11 m3, pričom používané veľkoobjemové kontajnery sú typu:
- vaňové kontajnery  ( ďalej len „VOK“ ) nesené špeciálnou nadstavbou „dvojramenný nosič“
Doprava sa vykonáva vozidlami:
- VOLVO FL-250
- IVECO – EUROCARGO

 

doprava1.jpgdoprava4.jpgdoprava3.jpgdoprava2.jpg