Dežerická EKO s.r.o.

Pre čistú budúcnosť

Chránime životné prostredie...
...A čistú budúcnosť
Zužitkujeme to, čo už nepotrebujete
Moderné riešenia pre modernú dobu

Triedenie druhotných surovín

 
Na prevádzke sa nachádza technické vybavenie na triedenie a lisovanie separovaného zberu komunálnych odpadov, zväčša plastov. Na triedenie separovaného odpadu z obcí (plasty, papier, PET) je hala o rozmeroch 22 x 48 m, s pripravenými technologickými jamami pre dopravníky. Triedenie prebieha na pásovej triediacej linke a vytriedené materiály (PET fľaše, LDPE fólie, HDPE/PP fľaše, PS kelímky) sa lisujú na dvojkomorovom lise s poloautomatickým plnením dopravníkovým pásom.
Pôvodcami vytriedených zložiek nie nebezpečných odpadov sú tak obce (pre zložky vytriedené z komunálnych odpadov) ako aj priemyselné prevádzky príslušného regiónu (pre zložky vytriedené z priemyselných odpadov). Potenciálnymi zákazníkmi sú obce a podnikateľské subjekty v priľahlom regióne.

 

R12_3.jpgR12_2.jpgR12_1.jpg